האלבום המלא שהוגש לרבי • חשיפה

מיוחד. אנו שמחים להציג את האלבום המלא שנמסר לידיו הק׳ של הרבי מלך המשיח בכסלו תשנ״ב ע״י מנכ״ל המוסדות הרב שמשון פיזם וזכה לברכתו הק׳ • לכבוד יום ההילולא כ״ב שבט אשר על שם הרבנית הצדקנית נ״ע נקרא המוסד הק׳ ״נפש חי׳ה״ חב״ד ליובאוויטש הקריות

שתף לחברים

שתף