כינוס תורה בבית הכנסת חב”ד בקריות

כינוס תורה התקיים בח"י ניסן יום הולדת הגה"ק המקובל רבי לוי"צ שניאורסאהן אביו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח. הכינוס נפתח בשיעור נעים של הרב יגאל פיזם רב הקהילה החב"דית וראש הישיבה בקרית שמואל במאמר ד"ה עבדים היינו י"ב ניסן תשל"ג •

כינוס תורה התקיים בח"י ניסן יום הולדת הגה"ק המקובל רבי לוי"צ שניאורסאהן אביו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח.

הכינוס נפתח בשיעור נעים של הרב יגאל פיזם רב הקהילה החב"דית וראש הישיבה בקרית שמואל במאמר ד"ה עבדים היינו י"ב ניסן תשל"ג.

השיעור הבא היה  שיעורו של המארגן והמנחה הרב יוסף אברהם פיזם מנהל ת"ת חב"ד צבאות מנחם ומשפיע בישיבה בנושא היסח הדעת בתפילין עפ"י השאגת אריה, אדמו"ר הזקן ולקו"ש.

השיעור הבא בעניין לוחות הראשונות ולוחות האחרונות לאור תורת החסידות נמסר על ידי הרב לייבל שלדקרויט משלוחי הרבי לאה"ק ויו"ר ומנכ"ל מוסדות חינוך חב"ד חיפה והקריות שנמסר בחיות רבה.

השיעור שלאחריו היה שיעורו המאלף של הרב דוד מאיר דרוקמן רב העיר קרית מוצקין ורב קהילת חב"ד בקריות בנושא ההכנות לשביעי של פסח והשבת שלאחריו על פי ההלכה ומנהגי חב"ד וכן עיונים בהגדת הרבי.

שיעור הלכה למעשה בנושא כשרות המטבח מסר בבהירות ובטוב טעם הרב מנחם מענדל וילשאנסקי ראש ישיבת חסידי חב"ד בחיפה.

שיעור מיוחד בעניני דיומא מסר לסיום הרב חיים שלמה דיסקין רב העיר של קרית אתא.

האירגון הטכני בוצע על ידי הצוות של הרב שמשון פיזם מנכ"ל נפש חיה ורב שכונת גבעת התמרים בעכו.

הכיבוד המיוחד לפסח נתרם על ידי משפחות רוזנברג, הלמן ופיזם.

שתף לחברים

שתף