כנס הקהל לבוגרי תלמוד תורה חב”ד בקריות

כנס הקהל מיוחד לבוגרי תלמוד תורה חיפה והקריות שכלל את בוגרי התלמוד תורה מכל שבע שנות השמיטה הקודמת, הקיף בלי עיין הרע כמאה בוגרים שהגיעו לכינוס, ביום שלישי כ"ה ניסן. התכנית כללה, התכנסות למפגש רעים עם כיבוד קל. לאחר מכן כינוס הקהל באולם בית המדרש •

כנס הקהל מיוחד לבוגרי תלמוד תורה חיפה והקריות שכלל את בוגרי התלמוד תורה מכל שבע שנות השמיטה הקודמת, הקיף בלי עיין הרע כמאה בוגרים שהגיעו לכינוס, ביום שלישי כ"ה ניסן.

התכנית כללה, התכנסות למפגש רעים עם כיבוד קל. לאחר מכן כינוס הקהל באולם בית המדרש.

נשאו דברים: הפותח והמנחה הרב משה אסולין סגן המנהל שהציג בפני התמימים את תכנית אח בוגר, לפיה כל בוגר שיימצא מתאים יתבקש לחנוך בוגר כיתה ח הנכנס לשיעור א’ תשע"ז. הרב יוסף אברהם פיזם מנהל הת"ת שהודיע על כך שבלי נדר, ההתלהבות תישמר ומידי שנה יתקיים אי"ה כינוס בוגרים עם כיבוד עשיר, חלוקת תשורה, הגרלה חשובה, כינוס תורה, מפגש רעים והתוועדות חסידית.

כאן נשא דברים נציג התמימים הת’ שניאור זלמן ליסון שחזר בטוב טעם על שיחה של הרבי מתובלת בסיפורים חסידיים ומוסרי השכל, ושיבח את החינוך החסידי השורשי שזכו הבוגרים לקבל בת"ת, באמצעות כינוסי תורה תפילה צדקה וכו’, לאורך כל השנים.

נאמו עוד: הרב שמואל גולדפרב מחנך כיתה ח. הרב פנחס פיזם מחנך כיתה ז. רב הת"ת והבוחן הרב שמעון אייזנבך. וכן הרב שמואל גלייזר.

נערך רישום כתובות וטלפונים עדכני. כמו כן הוקרנו תמונות מחיי הבוגרים בת"ת. נערכה תמונת מחזור של כל המשתתפים, ולאחריה תפילת מעריב. כיבדו בהשתתפותם: הרב שלמה חיים ליסון והרב תומר וירט.

הוועדה המארגנת כללה את המנהל וסגנו, הרב שם טוב אברביה מרכז החינוך החברתי, הרב פנחס פיזם מרכז לימודי אחה"צ, והתמים יצחק פיזם בוגר הת"ת שסייע רבות בהזמנת הבוגרים מהיישובים: עתלית, נהריה, עכו, חיפה, קריות וקרית אתא.

אכן הקהל את העם… ליראה את ה’ כל הימים.

סוכם בלב שמח שכולם ישמרו על קשר עם כולם מתוך אהבת ישראל ואחדות, לזרוז הגאולה האמיתית והשלמה עם הרבי מלכנו בראשנו.

שתף לחברים

שתף