חדש: ישיבת ערב - מכינה לישיבה

שיתוף פעולה בין הנהלת הישיבה והתלמוד תורה, ביוזמתו של ס. מנהל הת"ת הרב משה אסולין, ובעידודם של ועד ההורים, הוליד ישיבת ערב, המהווה מכינה לישיבה קטנה.

שיתוף פעולה בין הנהלת הישיבה והתלמוד תורה חב"ד בקריות, ביוזמתו של

ס. מנהל הת"ת הרב משה אסולין, ובעידודם של ועד ההורים,

הוליד ישיבת ערב כל יום רביעי וחמישי, המהווה מכינה לישיבה קטנה.

בהתרגשות הגיעו התלמידים אחרי יום לימודים ארוך, לתכנית הישיבת

ערב. עם בואם קיבלו התלמידים ארוחת צהריים בחדר הלימוד.

לאחר מכן נערך רישום, אצל מנכ"ל הישיבה הרב איתן יעקב

פיזם. דברי פתיחה קצרים נשא מנהל הת"ת ומשפיע בישיבה

הרב יוסף אברהם פיזם. שיעור פתיחה נמסר על ידי הרב אריה

הלוי לוי, המנהל הרוחני של הישיבה, ובהמשך לימד הרב מענדי

גרשוביץ ר"מ ישיבת הערב. הוכרז על מבצע לימוד במסכת

חגיגה, ספר המאמרים של הרבי הריי"צ, ובתורת הרבי, כשבסיומו

יתקיים אי"ה אירוע מכובד של הענקת ספרי קדש, בהשתתפות

ההורים. התלמידים שבו נרגשים לבתיהם בשעה מאוחרת.

עייפים אך מרוצים...

יישר כח נתונה לרב שמשון פיזם מנכ"ל המוסדות נפש חי’ה

על הדאגה בגשמיות עד הפרטים הקטנים.

שתף לחברים

שתף