בפעם העשירית • התוועדות אחדות המסורתית • חב’ד בקריות

בפעם העשירית, התוועדות אחדות המסורתית של חב"ד בקריות

בפעם העשירית, בארגונו של ר’ דובי זלץ התקיימה התוועדות אחדות המסורתית של חב"ד בקריות 

בהיכל בית הכנסת המרכזי • מרכז "נפש חי’ה" חב"ד ליובאוויטש הקריות.

בהשתתפות שלוחים ורבני האיזור.

ההתוועדות נערכה לרפו"ש של ר’ דוב בן יהודית יטי שי’ זלץ ור’ בועז בן ציפורה שי’ קלי.שתף לחברים

שתף