כינוס תורה בסמיכות לחג השבועות - חב”ד בקריות

אמש, ח’ סיון נערך כינוס התורה המסורתי בקריות, בהמשך לחג השבועות, כהוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, בהיכל בית המדרש המרכזי של חב"ד בקריות, שבמרכז "נפש חיה" בקריית שמואל.

אמש, ח’ סיון נערך כינוס התורה המסורתי בקריות, בהמשך לחג השבועות, כהוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, בהיכל בית המדרש המרכזי של חב"ד בקריות, שבמרכז "נפש חיה" בקריית שמואל.

הכינוס נפתח בהתוועדות קצרה, לעילוי נשמתו של ר’ אפריים צבי זלץ, לרגל היארצייט הראשון שלו.

הרב יגאל פיזם רב הקהילה וראש הישיבה יבדלחט"א פתח בדברי ברכה קצרים. אחר כך ערך סיום מסכת המשפיע הרב שלום בער רייכמן ממשפיעי הקהילה, לרגל יום הולדתו בח’ סיון. נשא דברי תורה ודברי ברכה, הרב דב אברהם זלץ ישלח לו ה’ רפואה שלמה, לעילוי נשמת אביו. בהחלטות הטובות של חלק זה הוחלט כי בכל שנה ייתרם הכיבוד כיד המלך על ידי הרב דב זלץ לזכות אביו, וכן שהתוועדות האחדות בשנה הבאה, לרגל חג השבועות, תערך בעזרת ה’ על ידי הרה"ח ר’ יצחק דיין במתחם בית הכנסת תהילת ה’ בקריה. לאחר תפילת מעריב, פתח המארגן והמנחה הרב יוסף אברהם פיזם, מנהל הת"ת ומשפיע בישיבה ובקהילה בדברים אודות הקשר בין תרומות ומעשרות להקהל, הודה להנהלת המרכז לגבאים ולכל המסייעים, והזמין את הפתעת הערב הרב מנחם מענדל גבאי להרצאה תורנית מרתקת בליווי מצגת בנושא: "תרומות ומעשרות - מהמקרא ועד ימינו - הלכה למעשה". שיעור זה זכה למספר רב של משתתפים שהאזינו בשקיקה כשעה וחצי לדברים הברורים והמאירים.

שתף לחברים

שתף