פדיון הבן ליהודי מבוגר

לפני כמה ימים נערך בבית כנסת חב"ד המרכזי שע"י מוסדות נפש חיה חב"ד בקריות "פדיון הבן" ליהודי מבוגר.

לפני כמה ימים נערך בבית כנסת חב"ד המרכזי שע"י מוסדות נפש חיה חב"ד בקריות
"פדיון הבן" ליהודי מבוגר. השתתפו אברכי הכולל ואנ"ש ששהו באותו הזמן בבית הכנסת.
לאחר מכן התיישבו להתוועדות חסידית עם הכהן המשפיע הרב שלום דובער רייכמן .

שתף לחברים

שתף