הכל החל בשיעור תניא בליל שבת...

דברי הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר שליט”א במעמד הכנסת ספר-תורה להיכל ישיבת תומכי-תמימים ליובאוויטש בקריות, ח”י אלול תשס”ג

  • מתוך שבועון בית משיח גליון מס' 433, מאת: שי גפן
  • 16/12/2007
  • כתבו עלינו

מאת: מתוך שבועון בית משיח גליון מס' 433, מאת: שי גפן

כבוד הרב יגאל פיזם, מכובדי, מרנן ורבנן ורבותי, קהל קדוש ונכבד!

פרשת השבוע פותחת בפסוק “אתם נצבים היום כולכם לפני ה’ אלוקיכם”. אומר על כך “בעל הטורים”על התורה, שמצינו כמה פעמים בתנ”ך פסוק שהמילה הראשונה בו היא “אתם”. פעם אחת בפרשתנו; פעם נוספת, הראשונה בעצם, בספר שמות בפרשת יתרו - “אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים”; ופעם שלישית בספר ישעיהו שם נאמר “אתם עדי נאום ה’”.

מהי כוונתו של בעל הטורים בציון העובדה שהוא מצא כמה פעמים בתנ”ך פסוק הפותח במילה “אתם”, מה בא הדבר ללמדנו?

התשובה לכך היא כזאת:

כידוע הנהגתו של הקב”ה כשהיינו במצרים וביציאת-מצרים היתה הנהגה גלויה. ראינו אותות ומופתים מול העינים -עשר המכות; קריעת-ים-סוף; מעמד הר-סיני; כל ארבעים שנות הליכתנו במדבר. ראינו אז את השכינה בחוש, זו הייתה הנהגה של הקב”ה כהנהגה גלויה.

שואלים בעלי המחשבה: מדוע שינה הקב”ה את הנהגתו, והחלה מעין הסתרת פנים, שאיננו רואים עוד את הניסים הגלויים שהיו לעם ישראל מאז צאתו ממצרים?

נאמרו על כך ביאורים שונים. אך ראיתי פירוש שאומר -זה פשוט לא נכון! אם אנחנו רוצים לראות את האמת, הניסים הגלויים קיימים. בעצם היותנו עם נרדף, עם סובל, אשר במשך אלפי שנים ניסו להשפיל ולרמוס אותנו בין חיים ובין מתים, ובכל זאת נשארנו נצחיים - “כי נצח ישראל לא ישקר” - זאת עדות של הקב”ה שהוא מנהיג את העולם בניסים גלויים.

וזה הקשר בין שלושת ה”אתם” הללו שנמצאים בראש הפסוק:

“אתם” ראשון - “אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים” - אז אכן היה “אתם ראיתם”. היו שם אותות ומופתים גלויים. אם כן, מדוע אין אנו זוכים כיום לראות את זה? - אלא עצם העובדה ש”אתם נצבים היום לפני ה’ אלוקיכם”, זוהי ההוכחה ש”אתם עדי נאום ה’”! זו ההוכחה שהקב”ה מנהיג את עולמו בהנהגה גלויה -כשמסתכלים עלינו!

במעמד קדוש זה, בין ידידים ואנ”ש חסידי חב”ד, אשר דלתי פתוחה בפניהם כל ימות השנה ולא חולפים יומיים מבלי שאפגש עם אחד מהשלוחים בארץ ובעולם (כפי שניתן לראות באתרי החדשות החב”דיים, שהרי אין לך שליח שאין מצלמתו בידו...), ניתן לומר ברוח הדברים האמורים:

- הפעילות הנפלאה שעושים בעולם כולו השלוחים של הרבי, זו העדות הגדולה ביותר שהקב”ה מצוי בכל מקום ומקום;גם במקום שצריך לחפש אותו -מגלים אותו דרך בית חב”ד.

ובדידי הוה עובדא. לא רק בתאילנד אצל הרב קנטור, ולא רק ברומא אצל הרב חזן, ו”רבים הם ואי אפשר לפורטם” כל המקומות בהם ראינו ונהנינו מהפעילות המופלאה. אספר לכם רק סיפור מהשבוע האחרון, כאשר נסעתי לבקר במוסקבה ובאוקראינה, כאורחו של ר’ לוי לבייב, נשיא הפדרציה היהודית בחבר המדינות.

הגענו למוסקבה, והרב הראשי הרב לאזאר אירגן לנו פגישה עם ראש-עיריית מוסקבה, שהוא האדם השני בכוחו הפוליטי ברוסיה. באנו להביע בפניו את דאגתינו מהאנטישמיות הגואה בעיר הזו, המונה 12 מליון אזרחים.

מסתבר, שלמרות הנסיונות להתמודד עם התופעה, נסיונות שבחלקם אף נושאים פרי -עדיין קיימות תופעות מזעזעות ביותר: לאחר קבלת הפנים שנערכה לי בבית הכנסת הגדול במוסקבה במעמד אלפי יהודים, נכנסנו לשיחה במשרדו של הרב לאזאר, והוא סיפר לי כי מסתובבים גויים רבים במוסקבה, צעירים בני עשרים-שלושים, שמאמינים ובטוחים שהיהודים אופים בכל שנה את המצות בדם של ילד נוצרי! מבחינתם זו כלל לא “עלילה”, אלא פשוט “התרבות היהודית”... (רחמנא ליצלן).

חשבנו על דרכים לפתרון הענין, ואמרתי שאנסה לתרום את חלקי. סיכמנו בינינו - הרב לאזאר, מר לבייב ואנכי - את פרטי הרעיון שנציג בפני ראש-העיריה.“ברצוני לעזור לך להתמודד את האנטישמיות”, פניתי אליו. “כיצד בדיוק יכול רב בישראל לתרום לי בענין הזה”, שאל.

עניתי לו: כשהייתי באיטליה, נפגשתי באקראי עם יפני אחד. הוא ניגש ללחוץ את ידי, ואמר לי באנגלית: “זו הפעם הראשונה שאני לוחץ ידו של רב”. “מנין אתה יודע שאני רב”, שאלתיו. והוא הסביר לי: “האמת, בעבר לא ידעתי כלל על כך שיש יהודים בעולם... נתוודעתי לכך לראשונה כאשר ביקרתי בוושינגטון והלכתי ל”מוזיאון השואה”, שם הסתובבתי וראיתי מה זה יהודים, מה תרמתם לעולם, ושם גם ראיתי תצלומים של רבנים, ולפי זה הבנתי שאתה רב”.

המשכתי ואמרתי לראש-העיריה: “תן לנו שטח או בנין, ואנחנו נהפוך אותו למוזיאון היהודי הגדול בעולם; ואתה תשלח ילדים, תיכוניסטים וסטודנטים, מטעם העיריה, שיבואו לראות -מי הם היהודים, מה הם תרמו לעולם, מה היהודים תרמו לרוסיה ומה יהודים עשו למען התפתחותה של מוסקבה.

היהודים הרי תרמו לכל תרבות -תורה, מדע, חסד. בכל דבר אנחנו הראשונים בעולם, הנה, לדוגמה -אמרתי לו -טבעת הנישואין שלך המסמנת כי התחתנת, מה פתאום אתה שם דווקא טבעת? הנה, זה אנחנו! זה דבר שמגיע מהיהדות; כמו כל התרבות הנוצרית, עליה ממליץ האבן-עזרא את מילות הפסוק “כי גנוב גונבתי מארץ העבריים”...

אז תן לנו להראות את היהדות היפה לכל הצעירים שלך, שיגלו ויראו שאנחנו לא “אנשים עם קרניים”.

סיימתי את דברי, והוא מיד סובב את הראש לסגנו (שהוא אגב יהודי), ואומר:תשמע, אלו דברים של טעם. תרשום שעלינו לאתר בנין למטרה זו. אך רגע, הפסיק ופנה אלינו:מי ישלם על השיפוץ? אמרתי למר לבייב: השאלה מופנית אליך...

מר לבייב ענה מיד כי הוא לוקח את הפרוייקט על עצמו, הוא יגייס לכך עוד כמה שותפים, וביחד יבנו את הבנין הכי מפואר במוסקבה, “תוך שלוש שנים נבוא לקבוע מזוזה”, הצהיר, “ונראה לכל העולם מהי התורה שלא השתנתה בידינו במשך אלפי שנים, מה היא תרמה לכל אומות העולם, ומה הרבי עשה כדי להפיץ אותה”.

ואכן, אי אפשר שלא להתפעל מהקידוש שם שמים העצום שהרבי עשה לעיני כל הגויים - בעיקר במבצע הפצת “שבע מצוות בני נח”, אותו הגה כשהיה בגיל שמונים.כמה רבייים בעולם זכו שנשיא ארה”ב קבע לכבודם יום של חינוך! וכמה “ידא אריכתא” יש לרבי בכל במקום בעולם.זו זכות גדולה שלכם שהכנסתם היום ספר תורה לישיבה זו, אשר בראשה עומד מכובדנו הרב פיזם -שבזמנו למדתי אצלו תניא בשיעור שנערך בביתו בלילי שבת, ודרכו קיבלתי את ה”געשמרק”בחסידות חב”ד. הוא האיר את עיני בדרך הזו, ואני יכול בפירוש לקרוא לו:מורי ורבי!

איחולי לך הרב פיזם:עברת תקופה של עצב במשפחה, ואני מאחל לך ולכולכם שתכלה השנה הזאת וקללותיה, ותחל השנה העומדת לפתחנו וברכותיה.

ברצוני להוסיף ברכה על ברכה לתורם הנכבד ר’ דוד מכלוף מרציאנו ורעייתו מרת חיה פיבי, שהקב”ה זיכה אותו להכניס את ספר-התורה הזה לבית-המדרש הנכבד הזה. בכך זכו לקיים את הפסוק שנקרא בשבת הקרובה “ועתה כתבו לכם את השירה הזאת” וגו’ - שמכאן המקור למצוות כתיבת ספר-תורה, שהיא המצוה האחרונה המסיימת את התורה ושלימות כל התרי”ג מצוות.

יהי רצון שבזכות הכתר הזה שנוסף בין ספרי התורה הקיימים כאן במלוא היופי וההדר, יוסיף לכם הקב”ה הרבה שנים טובות ונעימות והצלחה בגשמיות וברוחניות.

ונזכה בתוך כלל ישראל, כפירושו של הצדיק ר’ שמחה בונים מפשיסחא על הברכה המסורתית “שנהיה לראש” -שאין זה רק במשמעות של ראשון וקדימה, אלא גם ראשי-תיבות:”לעשות רצון אבינו שבשמים”. שנזכה “להיות לראש” עם כל הפירושים, ונזכה יחד לקדם ולקבל פני משיח צדקנו אמן.

שתף לחברים

שתף