מגדלור רוחני בקריות

כשהגענו לישיבה בקרית שמואל, חיפה, פגשנו במין פנינת חמד חסידית המפיצה את אור תורת החסידות בקרב תושבי העיר כולה ומהווה מגדל אור רוחני לכל האזור * הרב יגאל פיזם ראש הישיבה ורב קהילת חב”ד בקרית שמואל סוקר בפנינו את קשיי הבראשית ואת החזון שלאורו הישיבה צועדת * בשבוע שבו נקראים ידידי ותומכי הישיבה להטות שכם ולסייע

מאת: שבועון בית משיח מס' 464

אל הישיבה בקרית שמואל, חיפה הגעתי בשעת דמדומי חמה, קולותהלימוד של עשרות התמימים שעסקו בליבון סוגיה בבחינת ‘ריתחא דאורייתא’ הסגירו אתמיקום הישיבה. דקה ארוכה עמדתי בחוץ נפעם ומשתומם. רק לפני שלוש שנים הייתי באותומקום שהיה אז בעיצומו של שיפוץ אינטנסיבי לשיפור מראהו, והנה היום שינה המקום אתפניו עד לבלי הכר. את הקירות המיושנים החליפו קירות אבנים ירושלמיות מסותתות בידאמן; אולם הלימוד וחדר האוכל מעוצב בקפידה, ואילו בכל חדריהם של הבחורים נראיתההשקעה של צוות הישיבה, כשאלו מאובזרים בתמונותיו של הרבי מה”מ ובכל חדר מונח ספרחת”ת מהודר וקופת צדקה.

ראש הישיבה, הרב יגאלפיזם וצוות ההנהלה, מקבלים אותי בסבר פנים יפות. הרב פיזם מסביר כי האווירהשל ‘משיח’ ולחיות עם הרבי חדורה בישיבה בכל דבר ועניין ובמשך כל ימות השנה. “ברוךה’ שהתמימים חיים עם הרבי”, הוא אומר, “והנהלת הישיבה בעבודה מאומצת וראויה לכלהערכה, מחדירים בקרב התמימים את המושג ‘רבי’. ברוך ה’ כשזורעים ישנם גם פירותוזכינו שכיום שמה של הישיבה הולך לפניה ורבים משחרים לפתחה”.

על השאלה כיצדמסייעת הישיבה בפועל, משיב המנהל החינוכי הנמרץ הרב שלמהמרגליות: “הצעד הראשון הוא בפרסים שמעניקה הישיבה. רק לאחרונה הסתיים מבצעשינון ולימוד מאות דפי גמרא שתוצאותיו החיוביות הצליחו להדהים אפילו אותנו. קבוצהנכבדה מתלמדי התמימים שהגיעה לגמר נבחנה אצל הרבנים הגאונים הרב דוד מאיר דרוקמן, רב העיר קרית מוצקין, הרב יצחק גולדברג ר”י תות”ל מגדל העמק והרב יוסף יצחקווילשאנסקי ר”י חח”ל צפת -שהביעו כולם את התפעלותם מהבקיאות הרבה שהפגינו בחומרהנלמד. מאוחר יותר נערכה התוועדות וטקס חלוקת פרסים בה נטלו חלק רבים מהוריהתלמידים ורבנים חשובים מהאזור כולו”.

אם אנו מדברים על גולת הכותרת שמנחהאת הצוות החינוכי, זאת ללא כל ספק העבודה האישית והיחס החם והלבבי שמקבל כל תלמיד. בעוד שבעבר עיקר העבודה הייתה הנושא הלימודי, הרי שכיום גם ההבנה ללבו של הבחורומציאת ‘פתרון קסם’ למצוקתו יכולה פשוט להציל נפש ממש. אם הרבי הרש”ב בחר את הנשמההזאת ללמוד בתומכי תמימים, אנו צריכים לעשות את מירב המאמץ שהוא יצעד בדרך המלך תוךשהוא מקושר לרבי מה”מ. היות שכך, מושם בישיבה דגש על המושג שתבע הרבי “עשה לך רב”, אשר תועלתו של דבר זה לתלמיד, הן ברוחניות והן בגשמיות, אין לשער”.

חלום שהפך למציאות

ישיבתתומכי תמימים” שוכנת במבנה רחב ידיים בשכונת ‘קריתשמואל’, שכונה שקטה, הרחק משאונה של העיר. עצי אקליפטוס הפזורים בסביבת הישיבהמשרים אווירת מרגוע ומקלים על התמימים את השקידה וההתמדה בלימוד.

השקטמתחלף מיד עם הכניסה ל’זאל’ של הישיבה. קולות רמים של לימוד בהתפלפלות במסכתקידושין, המסכת הנלמדת בישיבות חב”ד בעולם בשנה זו. התמימים שוקדים על הלימודבהתלהבות. בפינות הזאל נמצאים מספר תלמידים מול הרמ”ים; שואלים, מתפלפלים, מקשיםומשיבים. רמי”ם צעירים ומוכשרים מסייעים לתמימים.

הסיור בפנימייה גם הואמרשים. חדרים מרווחים, ואפילו מזגן מפוצל בין החדרים...

כשהרב יגאל פיזם, ראש הישיבה ורב קהילת חב”ד בקרית שמואל, מבחין בהשתאותי -הוא מספר על שרשרת המופתיםשאירעו להם מאז הקמתה של הישיבה ועד היום:

לפעמים כשיודעים על הסייעתאדשמיא הפועלת מאחורי הקלעים של הישיבה, אפשר להבין עד כמה היא מלווה גם את התלמידיםבלימודם והצוות בתפקידו בהשגחה והכוונת התלמידים להיות חסידים, יראי שמים ולמדניםלנחת רוח הרבי מלך המשיח.

“‘
מאין יבוא עזרי?’ - זו היתה השאלה, בה”אהידיעה, שניקרה במוחי בימים שלפני פתיחת שנת הלימודים הראשונה. ידעתי כי בעוד ימיםספורים יבואו תמימים מכל רחבי הארץ, אך מסיבות שונות לא היה לנו עדיין מבנה ראוילשמו בו ילמדו התלמידים וגם יגורו” - כך מתאר הרב פיזם את הימים הראשונים בהםהחיפושים אחר מבנה מתאים עלו בתוהו.

ההחלטה על הקמת הישיבה בקרית שמואלנתקבלה לאחר חג הפסח תשנ”ז. הישיבה היתה נדבך נוסף במוסדות המפוארים שהיו לנו כברבמקום, כמו כולל האברכים שנפתח בשנת תשמ”ג, ובעיקר המשך לתלמוד תורה במקום בו למדיםילדי אנ”ש והמקורבים. באותה תקופה חשו המנהלים ביציבות כלכלית מסוימת, לא מעט בזכותפעילותו של בני הרב שמשון, כיום מנכ”ל מוסדות ‘נפש חיה’. או אז הוחלט על הקמת ישיבהקטנה בקרית שמואל. קיבלנו אישור מהרב אפרים וולף לפתוח את הישיבה ולקרוא לה בשםהחשוב “תומכי תמימים”. כך הישיבה יצאה לדרך”.

קשיי הבראשית

הקמת ישיבה אינה דבר פשוט, ולאחר ההחלטה שנתקבלה, החלו מיד בני משפחת פיזם בהכנות קדחתניות לקראת פתיחתהישיבה. הם חיפשו מבנה מתאים, ובמקביל אספו צוות רמי”ם ומשפיעים.

זו לאהיתה עבודה קלה”, משחזר הרב פיזם, “אבל מה שנתן לנו את הכוח לפתוח למרות כל הקשיים, היו אלו התשובות הברורות שקיבלנו מהרבי. באחת מהן נכתב כי כל העבודה עד היום היאבכדי לפתוח ישיבה...

באותה תקופה ניהלתי משא ומתן על דירה מפוארת כדילהקים שם מכון להפצת יהדות. כשהוחלט להקים את הישיבה, ביקשנו להשתמש בדירה עבורהישיבה. אולם זמן קצר לפני פתיחת שנת הלימודים הודיעו לנו כי אין אפשרות לסיים אתהעסקה. ההודעה נפלה עלינו כרעם ביום בהיר. בעוד ימים ספורים מתחילה שנת הלימודים, ואין לנו מקום.

“24
שעות לפני תחילת שנת הלימודים, בצהרי ערב ראש חודשאלול, קיבלנו הצעה שנראתה כמתאימה. לאחר סיור קצר במקום הסכמנו לחתום חוזה למרותשכר הדירה המופקע שביקש נציג הבעלים, לאחר שעמד על כך שאנו לחוצים בזמן. באדישות מההודיע לנו כי בעל-הבית מתגורר בצרפת ויקח כמה ימים עד שיצליח לשוחח עמו, כיון שבדרךכלל בימי הקיץ הוא אינו בבית. הסברנו לו כי מחר בשעה שתים-עשרה בצהרים התלמידים כבראמורים להגיע... הוא טלפן לבעל הבית, ובהשגחה פרטית הוא היה בביתו. כשהלה שמעשמדובר בחב”דניקים, התלהב כיון שהוא ממקורבי חב”ד בצרפת, ומיד אישר את החוזה לשנה. בשעה ארבע אחר הצהרים החוזה היה חתום.

למעשה המקום הספיק אך בדוחק, והיינוזקוקים לזרל רחב יותר. כשיצאתי החוצה מהבנין תוהה ומהורהר, פגשתי את רב בית הכנסתהסמוך, וסיפרתי לו שחסר לנו מקום ללמוד בו. הלה, ללא שהיות מיותרות, הציע לנו אתבית הכנסת שלו. “בשבתות יש בבית הכנסת תפילות, ואילו ביום חול הוא עומד ריק; תפנהלגזבר בית הכנסת ותקבל את אישורו”. כשהתקשרתי לגזבר, התברר כי הוא מתלמידיי לשעברבתיכון הדתי בו לימדתי.

זו היתה התחלת הישיבה עם ח”י תלמידים”.

הרבי עונה על הישיבה בדנמרק...

השנה הראשונה הסתיימה, והיה צורך למצוא מקום חלופי, כיון שבשנה הבאהכבר נוספו תלמידים לשיעור א’, יחד עם תלמידי השנה הראשונה. שוב החלו החיפושים, לאלפני שהנהלת הישיבה כתבה לרבי וביקשה ברכה, אלא שהתשובה לא היתה ברורה דייה: ויהירצוןשהעניןבדנמרק[ובשולי הגיליון נכתב: פתיחת הישיבה],התחלהטובהלהפצתהמעיינותבמדינהזווהמדינותשבסביבתה,ובהעלמותשהיועדעתהתוגמרתקופתההתחלה,אשררקכלההתחלותקשות,ויפוצוהמעיינותחוצה,תורהתמימהנגלהוחסידותגםיחד...העמדתתלמידםיראיהולומדיםתורתותמימה (הנגלהוהפנימית) ומקיימימצוותהבהידור.בברכתהצלחהבעבודתובקודשולבשורותטובות(אגרות קודש כרך ט”ו עמודריב).

לאחר חיפושים רבים, מצאנו בסופו שלדבר חנות גבוהה ששטחה השתרע על פני 250 מ”ר במקום הנקרא “מרכז דנמרק”. רק אז הבנואת התשובה של הרבי אודות פתיחת הישיבה בדנמרק...

היה צורך לערוך במקוםשיפוצים נרחבים”, נזכר הרב פיזם. “בשלב זה אנ”ש בקרית שמואל הפתיעו אותנו לטובה. מבוגרים, נערים, ואפילו ילדים, הגיעו יחד כדי לבנות את הישיבה. אחד מאנ”ש, מומחהבעבודות שיפוץ, ניהל את העבודה בצורה חכמה, וכולם כאיש אחד עבדו במהירות וביעילותעד סיום העבודה”.

ושוב גדלה הישיבה לאחר ששמה הטוב הלך לפניה. רבים מכלהארץ ביקשו ללמוד בה, אבל הצפיפות במקומות הלימודים והמגורים אילצו את הנהלת הישיבהלהשיב פני רבים ריקם.

ואז הגיע המופת השלישי. תשובה שנתקבלה באגרות קודשדיברה על כך שבית הספר לבנות בכפר חב”ד מתפנה, וכך יהיה מקום לישיבה. “איש לא הביןאת התשובה”, אומר הרב פיזם, “אמנם היה קיים בית ספר חב”ד לבנות בקרית שמואל, אבל לאהיה מובן ההקשר אלינו, עד שהוא עבר לבניין חדש שנבנה במיוחד עבורו, ואצלנו נפלהאסימון שזה המקום המתאים. בחודש אלול תשס”א עברו התלמידים ללמוד במקום המרווח בוהם לומדים גם כיום”.

חינוך חסידי בשיטות ייחודיות

מנכ”ל מוסדות ‘נפש חיה’ הרב שמשון פיזם, יחד עם מנהל הישיבה הרב איתן פיזם, פועלים ללא לאות כדי לפאר ולהשביח את הצד הגשמישל הישיבה, ובשנה האחרונה נתמנה הרב מנחם פרלשטיין(שהיה מראשית הדרך חבר הנהלה וסייע בכל מאודו)למנכ”ל הישיבה, בעוד שאת הצד הרוחני מנהלים ראש הישיבההרב יגאל פיזם, איש חינוך ותיק ומנוסה, ולידו מסייע המנהל החינוכי הרב שלמה מרגליותוהמשגיח הרב לוי איידלמאן.

הרב פיזם הביא את הניסיון והוותק שלו במקצועהחינוך זה למעלה מארבעים שנה, כאשר לימד בתיכונים דתיים ובישיבות. הוא זה אשר מעניקהדרכה והכוונה צמודה לדור הצעיר של הרמי”ם והמשפיעים שמבקשים להשקיע את כל כוחםבישיבה. “כל צוות הישיבה מתגורר כיום בקרית שמואל, מרחק קצר מהישיבה, מתוך תחושתשליחות אמיתית”, אומר הרב פיזם.

במהמתייחדהצוותהישיבתיאצלכם?

כשחיפשנו צוות רמי”ם, משגיחים ומשפיעים, ביקשנו חינוך ברמה שונהמהרגיל. איני מחזיק מרמי”ם שמגיעים לישיבה כדי למסור שיעור, לערוך מבחנים ולהחזיקמשמעת. אנחנו שמים דגש מיוחד בהבנת נפש התלמיד, לנתח את כשרונותיו ויכולותיו, וכךלסייע לכל תלמיד לפי מצבו. העידוד ללימוד לא מגיע בדרך הקשה, אלא על ידי מבצעיםמעניינים.

המנהל החינוכי הרב שלמהמרגליות: “אנו מעורבים בכל צעד ושעל במעשי התמימים תוך עידוד והכוונה מתמדת. אני גאה בכךשהתמימים אכן אוהבים את הישיבה, כיון שהכל נעשה בסבר פנים יפות.

אנו גםשומרים על קשר רצוף עם ההורים. מידי כמה חודשים הם מקבלים פירוט של הישגי הבןבלימודים ובהתנהגות החסידית והכללית של התלמיד”.

התקשרות ושליחות

ההתקשרות לרבי מה”מ ו”לחיות עםמשיח” זו האווירה בישיבה. בהתוועדויות מדברים רבות על נושאים אלו. מידי ליל שישימתארחים בישיבה משפיעים שמתוועדים ומחזקים את התמימים בדברם על ההתקשרות לרבי מלךהמשיח, ועל רצונו של הרבי כי כל חסיד יצא לשליחות. בליל שישי ובמוצאי שבת התמימיםצופים בקטעי וידאו מהרבי מלך המשיח.

לבד משיעור בענייני גאולה ומשיחשמארגנים התמימים בהפסקות שבין הסדרים, פעם בשבוע מוסר אחד התמימים פלפול בעניינימשיח וגאולה’ בפני תלמידי הישיבה והצוות. חשוב לציין כי בשנים האחרונות נרשמתהשתתפות של מאה אחוז מהתמימים במבצעים העולמיים בהם למדו עניני גאולה ומשיח!...

ראש הישיבה הרב פיזם, מנוסה בקירוב יהודים ליהדות וחסידות. עשרות משפחותבקרית שמואל שהגיעו לחב”ד בגינו, יעידו על כך. הוא ושאר צוות הישיבה, מדריכיםומייעצים לתלמידים מה לומר ב’מבצעים’, כיצד להתנהג, איך להתמודד בהסברת נושאיםבאמונה, גאולה, רבי וכדומה. התמימים מגיעים אל הצוות עם שאלות שהופנו אליהם, מבקשיםהסברים ודרכי גישה ללבם של אנשים, והנהלת הישיבה מעניקה להם את הכוח והביטחון לצאתלמבצעים בתחושה של שליחות.

הרב שמשון פיזם מדבר על המהפך שחל בקרית שמואלבעקבות פתיחת הישיבה: “צוות האברכים שהגיעו לגור כאן יחד עם תלמידי התמימים, הפכואת העיר, ואין ספק כי יש כאן חיות חדשה. אם פעם היו צריכים להגיע לקריית שמואלתמימים תלמידי מגדל העמק וצפת, הרי שהיום הכל נעשה במקום. ארגון את”ה(איגוד תלמידי הישיבות)המנוהל על ידי התמימים בעצמם, בנה לעצמו תקציב לצד תוכנית פעילות ענפה למשך כלהשנה. הם מגייסים מימון בכוחות עצמם ומגיעים להישגים גדולים”, תקופה ארוכה אףהוציאו עלון משלהם לילדים המשתתפים במסיבות שבת, כשבין הפותרים נכונה את החידוןנערכה הגרלה, דבר זה הוסיף בקשר בין התושבים לישיבה.

בישיבה דואגים גם לבין הזמנים

יחודיות נוספת שישנה בישיבה היא הדאגה להתנהגות התלמידים גם בחופשותבין הזמנים’. הדאגה הזאת החלה עוד מהשנה הראשונה להיווסדה של הישיבה, ובשנההאחרונה המבצע צבר תאוצה, כל תמים קיבל חוברת לימוד שכללה: דפי גמרא , מאמרים, שיחות ועניני גאולה ומשיח, פרק ק”ג בתהילים עם המפרשים בנגלה ובחסידות, וסדר הנהגהלתלמידים, שיצטרכו ללמוד בתקופת בין הזמנים דחג הפסח.

יצויין שתוך כדיתקופה זו התקשר לכל תמים אחד מצוות הרמי”ם והמשפיעים לדרבן אותו להמשיך בלימוד, להסביר ולעזור. בחזרתם לישיבה נערך מבחן סיכום על חומר הלימוד שבחוברת, המצטייניםבמבחן זכו במילגה כספית נאותה נוסף ליום שלם של פעילות, נסיעה לקברי צדיקיםוהתוועדות מחוץ לכתלי הישיבה.

לסיום אומר הרב יגאל פיזם: כשזורעים, על אףשלעיתים זה בא בדמעה, אנו כחסידים ומוקשרים לרבי מה”מ קוצרים ברינה. הזריעה בישיבההיא מסביב לשעון וב”ה בעקבות כך זכה הישיבה וזכו הצוות החינוכי להעמיד מאות תלמידיםמקושרים לרבי ודבקים באמונה שהנה זה משיח בא וכלשונו של הרבי כבר בא.

שתף לחברים

שתף