מה הם מתכננים?

נתפס בעין המצלמה - השלוחים באסיפת צוות עם ההנהלה.

הגיעה לידי מערכת האתר תמונה מענינת - אסיפת צוות של שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לישבתינו עם צוות ההנהלה במשרדי הישיבה.

מי יודע מה הם מתכננים, אולי עוד איזה מבצע בסגנון 'המהפכה החסידית'?

שתף לחברים

שתף