צאתכם לשלום

כינוס צאתכם לשלום לתמימים שלוחי כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לישיבתינו לשנת הלימודים ה'תשס"ז

ברוב עם הדרת מלך נערך כינוס צאתכם לשלום לתמימים השלוחים.

לאחר הכינוס התקיימה התוועדות עם השלוחים עד השעות המאוחרות של הלילה.

שתף לחברים

שתף