נכנסים לתומכי תמימים

על פי הוראתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להיכנס במשך יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע - כ' מר-חשון לאחד מסניפי ישיבת תומכי תמימים, ביקרו במשך היום תלמידי הגן והתלמוד תורה בישיבה.

היום (כ' מר-חשון) בשעה 9:00 בבוקר, הגיעו ילדי הגן לישיבה.

הילדים תרמו מטבע לצדקה התפללו באחת הכיתות ובסיום התפילה נכנסו לנשק את ספר התורה.

מאוחר יותר במשך היום כאשר תלמידי הישיבה נכנסו לשיעור בעיונא, הגיעו גם תלמידי התלמוד תורה לישיבה, התלמידים נכנסו לזאל לכינוס של 'תורה תפילה וצדקה' ושמעו סיפור על כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

להתוועדות שהתקיימה בערב בישיבה עם הרב של עכו הרב יוסף ישר, הגיעו חלק מאנ"ש, אלו שלא הספיקו לבוא באמצע היום לישיבה.

שתף לחברים

שתף