הגיע שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א לישיבתינו לשנה"ל ה'תשס"ח

ברוך ה', הגיע לאחר המתנה רבה שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לישיבתינו לשנת הלימודים ה'תשס"ח.

לאחר ציפייה רבה הגיע לישיבתינו הת' שניאור זלמן שיח' פרקש - שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח לישיבתינו לשנת הלימודים ה'תשס"ח.

עם הגעתו של השליח התחיל לפעול, לדבר עם בחורים וכו'.

אנו מברכים את השליח שיצליח ויראה פירות בעבודת הקודש שלו ויזכה יחד עם כל תלמידי הישיבה לביאת משיח צדקנו בקרוב בימינו ממש.

שתף לחברים

שתף