תמונות מהימים הראשונים במבצע חנוכה

ביומיים האחרונים יצאו התמימים מהישיבה להדלקת חנוכיות בבתי עסק ובמקומות הומי אדם ברחבי הקריות, התגובות הנלהבות שהגיעו למארגני המבצע מראים על ה"פירסומי ניסא" והקידוש ה' הגדול שגרם בוודאי נחת רוח רב לרבי מלך המשיח שליט"א.

30,00 נשמות יהודיות נחשפו לאורו של חג החנוכה כפי שמואר בתורת הרבי מלך המשיח שליט"א!
15,000 סופגניות חולקו למשתתפי ההדלקות ברחבי הקריות!
10,000 עלונים המסבירים את מהותו של חג החנוכה על פי משנתו של הרבי חולקו בהדלקות המרכזיות!
5,000 חנוכיות הודלקו בבתי עסק ברחבי הקריות!


מספרים אלו מראים על ההשקעה הרבה של מארגני המבצע ועל האש היוקדת של התמימים בישיבת חב"ד בקריות שיצאו בחירוף נפש למבצעים על אף הקור העז ששרר בחוץ והגשם השוטף שירד.

התגובות שהגיעו, הכסף שנאסף בקופות, החיוך שעימו חזרו התמימים מהמבצעים, ההתוועדות הפעילה שהתקיימה לאחרי המבצעים, מצביעים על כך שאנו כבר נמצאים בגאולה, רק צריכים לפתוח את העיניים, לראות גאולה, זאת המציאות!

לחיים לחיים!

יחי אדוננו מורנו ורבינו המלך המשיח לעולם ועד!

שתף לחברים

שתף