שיעור כתוב לחודש מר חשון

‏"וכך צריך להיות אצל החסידים-שבכל זמן צריכים ללמוד (או עכ"פ לדבר)אודות המעלה המיחדת דזמן ‏זה, שע"י זה ממשיכים ומגלים את הדבר למטה".(ש,פ שמיני,פ' פרה, מבה,ח ניסן ה'תשי"א ע'339)‏ - שיעור כתוב מאת רב הקהילה הרב יגאל פיזם - בתוך הכתבה

שם החודש מרחשון אף הוא משמות החדשים שעלועימהם מבבל.במקרא שמו ירח בול או החודש השמיני (בספירה מניסן "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה"). כאשר השם בול מתאר את מראה האדמה בחודש גשום זה, הנראה בולים בולים - גושים בוציים - מחמתהגשמים. שם זה גם רומז על המבול שהחל לרדת בחודש זה בחסור האות מ בגי' 40 כנגד מס' הימים בהם ירד המבול והשחית את הכל, עד כי נעשה העולם "בולים בולים". המבול כפי שמצטייר בעיני רוחנו הוא תנועה של הרס, מחית היקום. אך לאמיתו של דבר, הוא בעצם שטיפה של ניקיון וטהרה להעביר את העולם במקווה של טהרה וזיכוך. אכן:אות הברית שכרת ה' ית' עם באי עולם, הלא היא הקשת בענן, האור הצבעוני החודר מבעד לעננים, התאפשר כתוצאה מזיכוך העננים, אשר לפני כן היו כהים ובלתי עבירים. האות המסמל אור ותקווה.
 
מזלו של החודש עקרב. שבין תכונותיו, חתירה עקבית להשגת המטרה, ולו יכולת רבה להפוך אפילו את הרע לטוב.
 
בעלי הקבלה, מכנים את החודש רם חשון , להפוך את הבטוי מר שבשם החודש לרם, על מנת להמתיק את המשמעות המרירה שבשם המקורי.
 
הביטוי "מרירות", מתאים לחודש זה בגלל המעבר מחודש ארוך מלא בתוכן מרגש מן הקצה אל הקצה. מקבלת המלכות בביטול, בראש השנה. המשך בתנועת המרירות בנפש, של חרטה על החטאים וחוסר בטוב בזמן העבר, תוך תקווה ותפלה לתיקון בעתיד. מעבר לשמחה במוצאי יום הכיפורים, וביטוי הניצחון על זכייתנו בדין, בהנפת-נטילת הלולב ומיניו. שמחת האחדות בחג הסוכות-שמחת בית השואבה. וגולת הכותרת שמיני עצרת ושמחת תורה. כל אלו הניפו את עם ישראל אל על בקדושה וברוחניות מוגברת ומתגברת. ועתה בחדש מרחשון, יורדים כביכול לחודש מלא של חולין ללא חגים, שכאילו היקום מתכסה באפלולית הסתיו, עננים אפורים בשמים ובוץ בארץ, המבטאים את החזרה לשגרה....!
 
אולם כאמור לעיל, דווקא בחודש זה מתחילה העבודה לרומם את העולם מתחתיתו. להביא לגלוי את הקדושה והרוממות ששאבנו בחדש החגים(תשרי), בחיי היום יום מתחיל מחודש שלכאורה מר הוא וחסר יחוד.
 
וראו זה פלא. המשכן-מקדש, אשר מבטא יותר מכל את גלוי השכינה בארץ, הושלם ע"י שלמה המלך ע"ה דווקא בחודש חשון וכן חנוכתו של בית המקדש העתיד, צפויה בע"ה לחול בחדש זה. ויהי רצון שיהיה זה במהרה בימינו אמן. גם כוחות טמירים הוטמנו בו בחדש כמו יום פטירתה של רחל אמנו שבו מרוכזת ועולה לפני כסא הכבוד עבודתה בימי חלדה וכל תפילותיה המביאות להבטחת ה' ע"י נביאו "ושבו בנים לגבולם...".
 
צרוף שם הוי', אשר הוא מקור חיותו של החודש, ו-ה-ה-י, עולה מפרשת וידוי וביעור המעשרות, שבו הודי'ה והודאה על השפע האלוקי, בגשמיות וברוחניות."...ארץ זבת חלב ודבש:היום הזה י-ה-ו-ה...." ובו מתבטא החבור שביניהם שהשימוש בגשמיות העולם הוא לצורך הגבהת העולם וקידושו אשר זה גופו מוסיף בשפע, לא כשכר אלא כהוספה באמצעים להיטיב ולשפר את העולם לעשותו " מכון לשבתך". בבחינת "זה א-לי ואנוהו" בגאולה האמיתית והשלימה. בחודש זה ממש. בבנין ביהמ"ק, והתגלות מלך המשיח שליט"א, לעיני כל בשר.
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

שתף לחברים

שתף