מזל טוב למשפחת סוסן לרגל חתונת ביתו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית שלוחה לחבר הקהילה ומתומכי המוסדות ר' שלומי סוסן, לרגל חתונת ביתו בשעטו"מ. יהי רצון שיקימו בית נאמן בישראל על יסודי התורה והמצווה לנח"ר הרבי מה"מ

שתף לחברים

שתף