מזל טוב למשפחת חמילבסקי לשידוכי בנם

למשפחת ר' יהודה חמילבסקי קרית שמואל, לבוא הבן הת' צבי הירש בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת ר' שמואל קאשי רחובות.

שתף לחברים

שתף