מזל טוב למשפחת הרב יוסף פיזם לשידוכי הבת

למשפחת הרב יוסף אברהם פיזם, מנהל תלמוד תורה חב"ד בקריות, לשידוכי הבת חיה מושקא שתחי' עם הת' יוסף יצחק שי' למשפחת הרב משה ראובן אסמן, שליח הרבי מה"מ לקייב ורבה הראשי. ולזקניהם הרה"ג יגאל פיזם, ראש הישיבה ורב קהילת חב"ד בק. שמואל, הרבנית פנינה פרלשטיין, ירושלים - קריות, ר' זושא הירש ליובארסקי טנסי, ארה"ב. שרה אסמן ירושלים

שתף לחברים

שתף