מזל טוב למשפחת אסמן להולדת הבת

אנו מאחלים מזל טוב למשפחת ר' יוסף יצחק אסמן להולדת בתם הבכורה. יה"ר שיגדלוה לתורה חופה ומעשים טובים מתוך נחת והרחבה אמיתית. ולזקניהם הרב משה ראובן אסמן - שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח לעיר קייב, אוקראינה ורבה הראשי. הרב יוסף אברהם פיזם - מנהל הת"ת, ולזקני זקניהם רב קהילתנו היקר הרב יגאל פיזם, מרת שרה אסמן . ר' זושא הירש ליובארסקי . מרת פנינה פרלשטיין .

שתף לחברים

שתף