מזל טוב למשפחת דיין לשידוכי הבן

למשפחת ר' יצחק דיין ק. שמואל, לבוא הבן הת' אל-חי בקשרי השידוכין עב"ג מיכל למשפחת ר' ריקרדו אלמולי עכו.

שתף לחברים

שתף