מזל טוב למשפחת הרב אסף פרומר משפיע בישיבת חח"ל חיפה וממשפיע הקהילה להולדת הבת

מזל טוב למשפחת הרב אסף פרומר משפיע בישיבת חח"ל חיפה וממשפיע הקהילה להולדת הבת

שתף לחברים

שתף