בוגרי הישיבה ב770 התאחדו לקראת י"א ניסן

כפי הוראתו של הרבי שצריך להוסיף באחדות ובאהבת ישראל התאספו בוגרי ישיבת תות"ל חב"ד הקריות ששוהים אצל הרבי בשנת הקבוצה להתוועדות אחדות חסידית בביתו של אחד מתושבי השכונה בוגר המחזור הראשון של הישיבה התמימים העלו זיכרונות מלימודם בישיבה ובמהלך ההתועדות אף צירפו טלפונית להתוועדות את ראש הישיבה הרב יגאל פיזם ורבני הישיבה. את ההתוועדות הקדשו לרפואתו הקרובה של החייל בצבאות השם ברוך שניאור בן רחל דבורה.

מאת: חיים אליעזר

שתף לחברים

שתף