מתעלים ביום ההולדת של ראש בני ישראל בקריות

במאמצים משותפים של שלוחי תורה בקריות מטעם מרכז נפש חיה נערך ערב התעלות מיוחד במינו לכבוד י"א ניסן.הרצאה והתועדות של הרב יאיר כלב בליווי גיטרה, בנושא יום הולדת של נשיא הדור המשיח שבדור בעבודה הפנימית שבנפש.

מאת: חבד ק. חיים

האירוע נערך באולם אודיטוריום אשכול פיס של תיכון קרית חיים.נכחו עשרות רבות של מקורבים משתתפי השיעורים הקבועים וכן אנ"ש שבאו לחזק ולהתחזק.לכבוד האירוע תרמה משפחת חמו דולר לברכה שקיבלו מידיו הקדושות של הרבי שליט"א מה"מ.הדולר נמכר בסיום האירוע ע"מ לכסות חלק מהעלויות וקנה אותו ר' אורי שיחי' טדליס.באירוע הייתה אווירת התעלות מיוחדת במינה, דבר שהתבטא לאחר האירוע בכך שעשרות מהמשתתפים כתבו לרבי שליט"א בסיום האירוע באמצעות האגרות קודשוקיבלו על עצמם החלטות טובות להתחזקות בהוספה בקיום תורה ומעשים טובים כמתנה לרבי שליט"א ליום הולדתו ולזירוז הגאולה.כמו"כ עשרות רבות ביצעו במקום מכירת חמץ שיימכר בעז"ה ע"י הרב מרא דאתרא הרב יגאל פיזם שליט"א.טרח ועמל במיוחד להצלחת הערב ר' אלירן שיחי' שמר שליח תורה בקרית חיים המערבית.למעוניינים לתרום ולעזור לכיסוי הוצאות האירוע ניתן לפנות אליו

שתף לחברים

שתף